Kunstprosjekter

BE EXTENDED: Oslo

Kontraskjæret, Oslo, 2019

Prosjektet er resultat av en åpen invitasjon, initiert av Oslo kommune ved Kulturetaten.

Skulpturen «Be Extended: Oslo» ble bygget direkte på stedet i samarbeid med entrepenør Dranges takst og bygg AS. Eksternkonsulent var Øivind Grev Møgster. Foto: Line Lyngstadaas

BE EXTENDED: Åneby stasjon

Sentralgalleriet, 2018

Installasjon

BE EXTENDED: Notodden

Foaje Galleriet Notodden. USN, 2017

Installasjon/sosialt objekt

BE EXTENDED: Blikk for Barn

Forskningskonferanse, OsloMet, 2017

I møte med barnehagebarn og maling har to objekter endret overflate. Objektene ble stilt ut på OsloMet i forbindelse med forskningskonferansen «Blikk for Barn».

Want to BE EXTENDED?

Galleri 69, Oslo, 2017

Et enkeltstående arbeid som kommenterer seg selv og prosjektet i seg selv.

BE EXTENDED at Oslofjord Ecologies

Galleri RAM, Oslo, 2017 / Alto Akademiet, Finland 2018

Sosial skulptur med lydfil på reise.

Se mer fra Alto Akademiet

BE EXTENDED: Transformed

Årsutstillingen for norske kunsthåndverkere. Hydrogenfabrikken, Fredrikstad, 2016

Stedsspesifikt arbeid tilpasset rommet i form av en tekstil skulptur som bygger relasjoner i interaksjon med publikum.

Når barn og objekter møtes

Ram Galleri, Oslo, 2016

Installasjon spesielt tilpasset folk mellom 0-3 år, men også for et vanlig publikum i alle aldersgrupper. Installasjonen bestod av skulpturer og videoer som forholdt seg til rommet, daglige møter med danser (Beata Kretovicova Iden), og en lydkomposisjon komponert av Ylva Gulpinar.

Installasjonen kan forstås abstrakt og konkret i barnas interaksjon med objektene. De tekstile objektene har skulpturelle kvaliteter i seg selv, og kan inspirere til lek og utforskning. Objektene kan sees som en forlengelse av kroppen, og gi nye fysiske opplevelser.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i objekter uten bestemt bruksfunksjon, inspirert av dukkekroppen. Et sentralt moment ved objektene er bevegelighet og tyngde. Disse faktorene er avgjørende i barnas møte med de ulike objektene. Når objektene gis ulike utfordringer og mulige bruksfunksjoner, står de fram i ny form.

BE EXTENDED: for folk mellom 0-3 år

Åpent atelier. BOO, Oslo Open, 2016

Installasjon/happening for barn mellom 0-3 år. Møtene mellom barn, lyd, objekter, video og go-pro kamera, la grunnlaget for videre arbeid.

BE EXTENDED: 30x30x30

Minitekstil-biennalen i Ukraina, 2015

De innsendte arbeidene til biennalen skulle ikke overstige 30x30x30 cm. Disse begrensningene videreutviklet prosjektet. Arbeidet består av tre ulike fragmenterte, myke, tekstilskulpturer, som ble presentert i hver sin kartong på 30x30x30 cm. Publikum kunne selv montere de enkelte objektene etter vedlagt bruksanvisning.

Fractile Identities. Group Exibition. Venezia, 2015

Objektene ble pakket og vist frem i tre pappesker som var tilgjengelige for interaksjon med publikum.

Aida museum: Kvinnfolk og slekt. Røst, 2015

På Røst var utstillingskonseptet at arbeidet skulle innlemmes i et allerede møblert hus. Kassene med objektene ble plassert integrert i huset og publikum kunne selv pakke objektene opp og ned i eskene.

BE EXTENDED

Glemt / Forgotten

forskning / KUNST / innovasjon