Innovasjonsprosjekter

BE EXTENDED: Oslo

Fra tekstil til betong

Utgangspunktet for «Be Extended: Oslo», var en bevegelig prototype i tekstil, vi ønsket å støpe i betong. Skulpturen skulle plasseres i en skråning med ca. 30 graders helning. Fordelen ved at formen var bevegelig var at den kunne formes etter landskapet, men bevegeligheten gjorde også avstøpningsprosessen problematisk. Løsningen ble en manuell avstøpning av skulpturen, gjort på stedet – i perioden 20. mai til 1. juli 2019. Publikum hadde anledning til å følge prosessen.

Tester for å se på innfarging og overflatestrukturer på hvit betong

Utprøving av stedet med prototype i tekstil

Oppmåling av prototype

Oppmåling og feste for fundament

Prototype i kasse

Begynnende fundamentering

Fundamentering

Prototype legges  i plast i fundamenteringen, klargjøring for støp av halve formen

To halvformer

Fiberform

Bearbeiding av glassfiberform

Bearbeiding av støpt betong

Bearbeiding av støpt betong

• • •

Ferdig støp

BE EXTENDED 1:1

Et innovasjonsprosjekt knyttet til form og funksjon

Tekstile objekter med skulpturelle kvaliteter tilpasset den enkeltes behov.

BE EXTENDED 1: 1 vant en innovasjonspris i 2016 og er støttet av Innovasjon Norge.

Innovasjonsprosjektet Be Extended 1:1, består av tekstile objekter med skulpturelle kvaliteter tilpasset den enkeltes behov.

Prototypene blir utformet på bakgrunn av observasjoner, intervjuer og vurderinger av de ulike brukergruppene.

BE EXTENDED 1:1 utvikler prototyper basert på behovene til brukergrupper som: Premature barn på sykehus, eldre mennesker på sykehjem, langdistanse reisende og langtransportarbeidende.

• • •

BE EXTENDED:  i samarbeid med barnehage

Overflatebehandling

I møte med barnehagebarn og maling endres objektet.

© BE EXTENDED

forskning  /  KUNST  /  Innovasjon