Inspirasjonskilden til prosjektet er den slitte hjemmelagde tekstile dukkekroppen, med en tenkt og bestemt bruksfunksjon. Disse gamle tekstile lekene er ofte stoppet og reparert med en kjærlighet for et objekt som har vært flittig i bruk. Dette er leker som står i kontrast til den forbrukskulturen som preger vår tid hvor leker er i bruk i kun kort tid.

BE EXTENDED

ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM ANNEKE VON DER FEHR OG TONA GULPINAR

Kunstprosjektet BE EXTENDED er et arbeid i stadig utvikling. Arbeidene er en invitasjon til en åpen fysisk interaksjon mellom publikum og objekter. BE EXTENDED videreutvikles i møtet med sted og rom.

© BE EXTENDED

forskning  /  KUNST  /  Innovasjon